277x142
 
  • 1

Onderwijs

18x18 Renovatie en uitbreiding Dominicus College te Nijmegen

18x18 Herinrichting Hasseltse Kerk te Tilburg

18x18 Nieuwbouw en uitbreiding Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen locatie Lamastraat te Nijmegen

18x18 Opstellen PvE ten behoeve van faculteit Journalistiek Hogeschool Windesheim te Zwolle

18x18 Renovatie Openbare basisschool De Bongerd te Apeldoorn

18x18 Renovatie Basisschool St. Jacobus te Valburg Uitbreiding en renovatie basisschool "Brinkschool" te Wageningen

18x18 Renovatie bestaande bouw Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

18x18 Renovatie Basisschool St. Jozef te Rijen Nieuwbouw Multifunctionele accommodatie te Ulicoten

18x18 Renovatie studentenhuisvesting locatie Haarweg te Wageningen in opdracht van Wageningen University & Research center

18x18 Inpassen dierenkliniek en begeleiding vervanging brandmeldinstallatie Wellant College te Houten

18x18 Advies klimaatinstallatie Wageningen University & Research center locatie gebouw Lumen

18x18 Risiconinventarisatie Boekenkluis Gymnasion in opdracht van Radboud Universiteit Nijmegen

18x18 Renovatie tijdelijke huisvesting Hogeschool Utrecht locatie Daltonlaan 200 en 300 te Utrecht

18x18 Advies en opstellen PvE ten behoeve van renovatie Hogeschool Utrecht locatie Heidelberglaan te Utrecht

18x18 Toets Ambitie Budget Hogeschool Utrecht locatie Uithof te Utrecht

18x18 Splitsing technische installaties van Freudenthal gebouw en Accu gebouw van Universiteit Utrecht

18x18 Klimaatonderzoek en duurzaamheidsonderzoek Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen